Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Магадлал ба статистик
Сэдэв: #5. Бернуллийн процесс
Агуулга: Урвасан бином тархалт, Бернуллийн процесс, Бернуллийн процессын санамжгүй байдал, Бернуллийн процесстой холбоотой зарим санамсаргүй хувьсагч, тэдгээрийн магадлалын тархалт, Бернуллийн процессуудыг нэгтгэх болон хуваах

Хариу