Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Монте Карло симуляц
Сэдэв: #8. Санамсаргүй вектор симуляцлах
Агуулга: Олон хэмжээст хэвийн тархалттай санамсаргүй вектор симуляцлах ба бөмбөлөг, бөмбөрцөг болон эллипсоид дээрх жигд тархалт симуляцлах