Хичээлийн сэдэв

Хичээл: Статистик програмчлалын R хэл
Сэдэв: #2. R хэл дээрх програмчлалын суурь ойлголт
Агуулга: R хэлний нөөцөлсөн үгс, объект нэрлэх зарчим, машины эпсилон, нэрийн огторгуй болон бусад зайлшгүй мэдэх шаардлагатай чухал суурь ойлголтууд

Хариу