Статистикийн мэргэжлийн сургалт болон
сурталчилгааны материалууд

Статистик програмчлал хичээл

2017/09/5

МУИС-ийн Статистик хөтөлбөрийн STAT305 хичээлийн тодорхойлолт болон сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн

Дэлгэрэнгүй

Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ хичээлийн бодлого дасгал

2017/09/5

МУИС-ийн Статистик хөтөлбөрийн STAT402 хичээлийн семинар болон гэрийн даалгаврын бодлого, R хэл дээрх дасгал ажил

Дэлгэрэнгүй

Aрхив

R клуб

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэл хэрэглэгчид болон сонирхон судлагчдыг нэгтгэх, дэмжих зорилго бүхий нээлттэй бүлгэм

GitHub агуулах

Статистикийн чиглэлээр 90+ хувийг нь R хэл дээр бичсэн эх кодын нээлттэй агуулах

YouTube суваг

Статистикийн R хэл буюу R програмын цуврал хичээл

Блог

Галаагийн блог дахь "Статистик" болон "R хэл" шошготой бичвэрүүд

Үйлчилгээ