Статистикийн мэргэжлийн сургалт болон
сурталчилгааны материалууд

Магадлал статистик хичээл

2019/09/4

Статистикийн мэргэжлийн бус хөтөлбөрөөр суралцаж буй оюутнуудад магадлалын онол, математик статистикийн үндсэн ойлголт өгөх хичээл

Дэлгэрэнгүй

Aрхив

R клуб

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэл хэрэглэгчид болон сонирхон судлагчдыг нэгтгэх, дэмжих зорилго бүхий нээлттэй бүлгэм

YouTube суваг

Статистикийн R хэл буюу R програмын цуврал хичээл

GitHub агуулах

Статистикийн чиглэлээр 90+ хувийг нь R хэл дээр бичсэн эх кодын нээлттэй агуулах

Блог

Галаагийн блог дахь "Статистик" болон "R хэл" шошготой бичвэрүүд

Үйлчилгээ