Ном, сурах бичиг

Статистикийн чиглэлээр бичиж хэвлүүлсэн ном, сурах бичиг

Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ - Онол, R програм дээрх хэрэглээ

Г.Махгал, Ш.Мөнгөнсүх

Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээнд (Multivariate Analysis) хамаарах кластерын шинжилгээ, дискриминантын шинжилгээ, гол хэсгийн шинжилгээ, факторын шинжилгээ, каноник корреляцын шинжилгээ болон бусад статистик шинжилгээнүүд нь санамсаргүй вектор хувьсагчаас авсан өгө ...

Дэлгэрэнгүй

Статистик програмчлалын R хэл

Г.Махгал, Ш.Мөнгөнсүх

R хэл нь орчин үеийн статистикчдын эзэмшсэн байх үндсэн мэдлэг чадваруудын нэг болсон бөгөөд дэлхий дахинд түүний хэрэглээ цаашид ч өсөн нэмэгдэх хандлагатай байна.
Энэхүү сурах бичигт статистикийн R програм буюу R програмчлалын хэлний талаарх үндсэн ойлголт болон практ ...

Дэлгэрэнгүй

Магадлал Статистикийн Удиртгал

Б.Жамъяншарав, Г.Махгал

Статистик нь санамсаргүй шинж чанартай зүйлсийг шинжлэх ухааны үндэслэлтйгээр судлах аргуудыг багтаасан математикийн салбар шинжлэх ухаан юм. Энэхүү номонд статистикийн шинжлэх ухааны үндсэн ойлголтууд болох эх олонлог, түүвэр, параметр, тархалт, тархалтын төвийн боло ...

Дэлгэрэнгүй

R клуб

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэл хэрэглэгчид болон сонирхон судлагчдыг нэгтгэх, дэмжих зорилго бүхий нээлттэй бүлгэм

GitHub агуулах

Статистикийн чиглэлээр 90+ хувийг нь R хэл дээр бичсэн эх кодын нээлттэй агуулах

YouTube суваг

Статистикийн R хэл буюу R програмын цуврал хичээл

Блог

Галаагийн блог дахь "Статистик" болон "R хэл" шошготой бичвэрүүд

Үйлчилгээ