Ном, сурах бичиг

Статистикийн сэдэвтэй ном, сурах бичиг

Статистик програмчлалын R хэл (2nd Edition)

Г.Махгал, Ш.Мөнгөнсүх

R хэл нь орчин үеийн статистикчдын эзэмшсэн байх үндсэн мэдлэг чадваруудын нэг болсон бөгөөд дэлхий дахинд түүний хэрэглээ цаашид ч өсөн нэмэгдэх хандлагатай байна.
Энэхүү номд статистикийн R програм, програмчлалын R хэлний талаарх үндсэн ойлголт болон практик хэрэглээг ...

Дэлгэрэнгүй

Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ

Г.Махгал, Ш.Мөнгөнсүх

Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээнд (Multivariate Analysis) хамаарах кластерын шинжилгээ, дискриминантын шинжилгээ, гол хэсгийн шинжилгээ, факторын шинжилгээ, каноник корреляцын шинжилгээ болон бусад статистик шинжилгээнүүд нь санамсаргүй вектор хувьсагчаас авсан өгө ...

Дэлгэрэнгүй

Статистик програмчлалын R хэл

Г.Махгал, Ш.Мөнгөнсүх

R хэл нь орчин үеийн статистикчдын эзэмшсэн байх үндсэн мэдлэг чадваруудын нэг болсон бөгөөд дэлхий дахинд түүний хэрэглээ цаашид ч өсөн нэмэгдэх хандлагатай байна.
Энэхүү сурах бичигт статистикийн R програм буюу R програмчлалын хэлний талаарх үндсэн ойлголт болон практ ...

Дэлгэрэнгүй

Магадлал Статистикийн Удиртгал

Б.Жамъяншарав, Г.Махгал

Статистик нь санамсаргүй шинж чанартай зүйлсийг шинжлэх ухааны үндэслэлтйгээр судлах аргуудыг багтаасан математикийн салбар шинжлэх ухаан юм. Энэхүү номонд статистикийн шинжлэх ухааны үндсэн ойлголтууд болох эх олонлог, түүвэр, параметр, тархалт, тархалтын төвийн боло ...

Дэлгэрэнгүй

Үйлчилгээ

YouTube суваг

Магадлалын онол, математик статистик болон статистикийн R хэл буюу R програмын цуврал хичээл

Блог

Галаагийн блог дахь "Статистик" болон "R хэл" шошготой бичвэрүүд

GitHub агуулах

Статистикийн чиглэлд дийлэнх хувийг нь R хэлээр бичсэн эх кодын нээлттэй агуулах