Статистикийн хичээлүүд

Магадлал ба статистик

Статистикийн мэргэжлийн бус хөтөлбөрөөр суралцаж буй оюутнуудад магадлалын онол, математик статистикийн үндсэн ойлголт өгөх хичээл

Үзэх

Статистик програмчлал

МУИС-ийн Статистик хөтөлбөрийн STAT305 хичээлийн тодорхойлолт болон сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн

Үзэх

Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ

МУИС-ийн Статистик хөтөлбөрийн STAT402 хичээлийн сурах бичиг, лекц, семинар болон гэрийн даалгаврын бодлого, R хэл дээрх дасгал ажил, бие даалтын ажлын удирдамж

Үзэх

Үйлчилгээ

YouTube суваг

Магадлалын онол, математик статистик болон статистикийн R хэл буюу R програмын цуврал хичээл

Блог

Галаагийн блог дахь "Статистик" болон "R хэл" шошготой бичвэрүүд

GitHub агуулах

Статистикийн чиглэлээр 90+ хувийг нь R хэл дээр бичсэн эх кодын нээлттэй агуулах

R клуб

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэл хэрэглэгчид болон сонирхон судлагчдыг нэгтгэх, дэмжих зорилго бүхий нээлттэй бүлгэм